Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Farské oznamy od 20. do 26. novembra 2017

Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 19 november 2017
Napísané: 19 november 2017
Návštevy: 1177

oznamy47

 • Úprimné Pán Boh zaplať speváckemu zboru Cantate Deo z Galanty – Hodov pod vedením Petra Podolského za skrášlenie dnešnej nedeľnej liturgie.
 • I v pondelok 20. 11. a utorok 21. 11. na záver Trnavskej novény pôjde z našej farnosti
  autobus. Autobus pôjde o 16:30 z Varašúra, následne pôjde do Valtašúra a potom ku kostolu.
  Autobus pôjde i cez Zavar a potom do Trnavy. Cena je 2 eurá.
 • Pápežské slovenské kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a Slovenská katolícka misia v
  Paríži predstavili knihu memoárov “Živého ma nedostanete! Spomienky Františka Revesa”,
  ktoré zostavil Mons. Imrich Tóth. Podujatie sa uskutočnilo včera 18. novembra 2017 o 17:00 h vo
  veľkom salóne kolégia Via Maria Domenica v Ríme za účasti kardinála Jozefa Tomku.
 • Sestry premonštrátky pozývajú stredoškoláčky a vysokoškoláčky na duchovnú obnovu
  do ich kláštora v Trnave v dňoch 25. - 26. 11. 2017. Bližšie info na nástenkách.
 • Pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime vydáva Inštitút sv. Františka
  Saleského knihu s názvom Triumf Srdca. Kniha má cirkevné schválenie. Knihu si môžete
  objednať pomocou letáku, ktorý nájdete spolu s návratnou obálkou v zadu v kostole alebo cez
  web stránku triumfsrdca.sk.
 • Pozývame všetkých mladých na nácvik spevu v piatok o 16:30 na fare a na stretko po sv.
  omši.
 • Pozývame všetky deti na stretko v sobotu o 17:00 na fare.
 • Úprimné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za milodary.

 

POBOŽNOSTI:
Nedeľa – o 15:00 modlitba škapuliara
Štvrtok – od 16:00 tichá adorácia v kostole do sv. omše
Piatok – adorácia v kaplnke Božieho milosrdenstva od 8:00 do 12:00

Citáty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Hore