Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Farské oznamy od 13. do 19. novembra 2017

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 11 november 2017
Napísané: 11 november 2017
Návštevy: 1097

oznamy46

 • V prípade pohrebu alebo súrneho zaopatrenia chorého sviatosťami sa obráťte na farský úrad v Majcichove a na p. farára Vdp. Petra Gulu, tel. č.: 0911 912 953.
 • Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky zimného šatstva pre núdznych, ktorú organizovala Trnavská arcidiecézna charita. Všetkým zo srdca veľmi ďakujú. Nech Pán odmení vašu štedrosť hojným Božím požehnaním a milosťami.
 • V dňoch trvania Trnavskej novény od 13. - 21. 11. 2017 pôjde z našej farnosti autobus na novénu. Autobus pôjde každý deň o 16:30 z Varašúra, následne pôjde do Valtašúra a potom ku kostolu. Autobus pôjde i cez Zavar a potom do Trnavy. Cena je 2 eurá.
 • Sestry premonštrátky pozývajú stredoškoláčky a vysokoškoláčky na duchovnú obnovu do ich kláštora v Trnave v dňoch 25. - 26. 11. 2017. Bližšie info na nástenkách.
 • Pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime vydáva Inštitút sv. Františka Saleského knihu s názvom Triumf Srdca. Kniha má cirkevné schválenie. Knihu si môžete objednať pomocou letáku, ktorý nájdete spolu s návratnou obálkou v zadu v kostole alebo cez web stránku triumfsrdca.sk.
 • V nedeľu 19. 11. do našej farnosti zavíta spevácky zbor Cantate Deo z Galanty – Hodov. Bude spievať pri sv. omši o 10:30. Srdečne všetkých pozývame.
 • Po viacerých prosbách farníkov nastane v zimnom období zmena času večerných sv. omší. Od 20.11. budú sv. omše o 17:00 hod.
 • Pozývame deti na stretko v sobotu o 17:00 na fare.
 • Pozývam všetkých miništrantov na stretko v sobotu 18. 11. o 10:30 v kostole.
 • Úprimné Pán Boh zaplať za upratovanie kostola všetkým, ktorí sa zapojili. Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za milodary.

 

POBOŽNOSTI:
Nedeľa – o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií

Citáty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Hore