Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Mária Halánová
Ostatná aktualizácia: 29 september 2017
Napísané: 29 september 2017
Návštevy: 1206

Modlitby matiek v Šúrovciach

Prvá skupinka Modlitieb matiek (MM) v Šúrovciach vznikla už v roku 2000 a pokračuje až dodnes. Jej založeniu predchádzala návšteva slovenskej koordinátorky pre MM na Slovensku Janky Pajanovej v našej farnosti.

Druhá skupinka vznikla v roku 2004 prevažne s mamičiek s malými deťmi. Deti už časom podrástli, ale mamičky sa stále stretávajú a skupinka je otvorená aj pre ďalšie mamy, ktoré cítia potrebu spoločne sa modliť za deti.

 Stolík s bibliou, krížom a sviečkami

Pri našich modlitbách sedíme alebo kľačíme okolo stola, na ktorý položíme kríž, Sväté písmo, sviečku a košík, do ktorého na záver stretnutia vkladáme papierové krúžky s menami našich detí a tých, ktorých chceme odovzdať do Ježišových rúk.

Prosíme Ducha Svätého hneď na začiatku, aby viedol naše stretnutie, prosíme za ochranu, odprosujeme a odpúšťame, modlíme sa za jednotu srdca a mysle všetkých v skupinke, chválime Pána piesňou a modlitbou, čítame Sväté písmo, pri ktorom sa zdieľame s ostatnými matkami so svojimi problémami.

Snažíme sa porozumieť tomu, čo Pán chce každej jednej z nás osobitne povedať. Navzájom si neradíme, ale všetky problémy vkladáme do modlitby. O dôvernostiach, ktoré prednesú matky pri modlitbe, nehovoríme mimo skupinky.

Cez modlitby Pán utvára nové priateľstvá. Sme otvorené prijať do skupinky nové mamy – telesné, ale aj duchovné. Nezabúdame, že nemusia byť z rovnakej cirkvi ako my, prípadne nemusia mať ani skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve. Stretávame sa raz za týždeň, vždy v ten istý deň a hodinu. Modlíme sa, aby Pán poslal do našich skupiniek všetky mamy, ktoré tam on chce mať a ktoré to potrebujú.

Keď jedna matka odovzdáva svoje deti do Ježišových rúk, ostatné ju v tichu podporujú modlitbou. Na MM sa ani jedna mama nemodlí sama. Skrze tieto modlitby matky zažívajú hlboký pokoj a požehnanie, lebo sa osobne stretávajú s Ježišom a aj preto, lebo cítia podporu ostatných matiek.

Na každom stretnutí sa vždy modlíme všetkých 9 modlitieb z knižočky MM.

Modlíme sa modlitby z knižočky, ku ktorým môžeme pridať aj spontánne modlitby.

Modlitby v knižočke sú jednoduché slová, ktorými sa materské srdce prihovára Otcovi.

Knižočka MM                        

 Knižočka

Spiritualita

Spiritualita hnutia MM je cesta úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko.

„Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi,
aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh;
ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.“

Základné zásady:

neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy.

neohovárať: učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí.

nevynášať: dôverné veci o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru.

Aktivity vo farnosti:

Každý štvrťrok  sa koná modlitebné trojdnie vo farskom kostole. V piatok sa koná modlitba s úmyslom odprosovania za naše hriechy, v sobotu odprosujeme za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom a v nedeľu chválime Pána za všetko, čo robí v našich životech. Pri modlitbách používame rôzne symboly, napr. Kamienky, kahanečky, kvety a niekedy zakončíme modlitby s malým pohostením.  Presný dátum určuje zakladateľka komunity Útecha. V modlitbách sa duchovne spájajú ľudia z celého sveta.

Úryvok z listu zakladateľky hnutia MM:

Drahé priateľky,

som veľmi rada, že vám môžem povedať niečo o Modlitbách matiek. Istý čas sme spolu s mojou švagrinou Sandrou cítili potrebu modliť sa odovzdanejšie za svoje deti. Boli sme povolané začať s novou modlitebnou skupinou, ktorá by sa modlila špeciálne za deti, a pozvať aj iné matky, aby sa k nám pripojili. ...

Dostali sme úžasné odpovede a dnes vieme, že táto modlitebná skupina je „Pánova“. Bolo to veľmi požehnané! Zistili sme, že mnohé matky mali podobné predstavy a pripojili sa k nám!

Je veľmi potešujúce vedieť, že nie sme samy a že ďalšie sa pripájajú k našim modlitbám na rozličných miestach sveta.

Na začiatku, keď som sa modlila, aby nás Pán viedol, otvorila som Bibliu náhodne na strane Jeremiáš 31, 16. Aké nádherné potvrdenie – ak by som prehľadala celú Bibliu, nenašla by som lepší verš:

„Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny“.

... Je naozaj nevyhnutné zjednotiť sa v modlitbe za naše deti. ...Neobávajte sa, ak nemáte viac matiek, ktoré by sa k vám pripojili – na začiatok stačia dve matky. Ak sa chcete na niečo spýtať prosím, ozvite sa.

Tešíme sa na Vašu odpoveď. Boh Vás žehnaj.

S láskou k Ježišovi
Veronica, zakladateľka hnutia MM v Anglicku

http://www.modlitbymatiek.sk/

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Hore