Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 11 január 2021
Napísané: 10 január 2021
Návštevy: 195

mrva mons. miloslav surovce.fara.sk n

Dnes 10.1.2021 v skorých ranných hodinách, zaopatrený svätými sviatosťami, sa vrátil do domu Otca kňaz Trnavskej arcidiecézy Mons. Miloslav Mrva. Zomrel vo veku 84 rokov a v 52. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúči jeho najbližšia rodina v sobotu 16. januára 2021 o 10:00 h pri pohrebných obradoch na cintoríne vo Varov Šúre. 

Mons. Miloslav Mrva sa narodil 18. decembra 1936 vo Varov Šúre (v súčasnosti Šúrovce) v okrese Trnava. Po ukončení formácie a štúdia v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda a na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte bol 22. júna 1969 v Bratislave vysvätený za kňaza.
 
Po vysviacke nastúpil na prvé kaplánske miesto do farnosti Šurany (1969-1970). Potom pokračoval ako kaplán v Piešťanoch (1970-1971), Leviciach (1971), Vrbovom (1971-1973) a v Hlohovci (1973-1974). V roku 1974 bol ustanovený za farského administrátora v Dolných Orešanoch. V rokoch 1977-1994 pôsobil ako farský administrátor vo farnosti Smolenice. V rokoch 1989-1994 bol dekanom dekanátu Trnava B (v súčasnosti dekanát Smolenice). V rokoch 1994-2000 pôsobil ako špirituál Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V roku 2000 sa stal farárom v Horných Orešanoch, kde pôsobil do roku 2009, kedy odišiel do dôchodku.
 
Za honorárneho dekana bol menovaný 1. júla 2010 trnavským arcibiskupom Mons. Róbertom Bezákom CSsR. Svätý Otec František ho 7. januára 2017 menoval za kaplána Jeho Svätosti. Menovací dekrét za pápežského kaplána mu slávnostne odovzdal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch 22. februára 2017. Počas dôchodkového obdobia pôsobil ešte ako výpomocný duchovný vo farnosti Hlohovec. Na odpočinku žil v Šúrovciach, Hlohovci a nakoniec v Dome dôchodcov a sociálnych služieb Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre, kde v nedeľu 10. januára 2021 v skorých ranných hodinách odovzdal svoju dušu Pánovi. 
     Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.
Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 21 marec 2020
Napísané: 10 marec 2020
Návštevy: 453

Farský úrad Šúrovce na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska o zamedzení šírenia nového koronavírusu oznamuje, že do 31.03.2020 sa nebudú slúžiť verejné bohoslužby na území celého Slovenska, teda aj v našej farnosti. Odporúčame sledovať sväté omše vysielané TV LUX a na Rádiu LUMEN. Takto vysielané sv. omše sú platné v tejto mimoriadnej situácii nielen pre chorého ale pre nás všetkých. Kostol bude otvorený k modlitbe pre všetkých denne do 17:00 hod.

Marián Kolenčík, farský administrátor

Napísal: Peter Halán
Ostatná aktualizácia: 09 august 2020
Napísané: 16 december 2019
Návštevy: 981

NA ZNÁMOSŤ SA DÁVA, ŽE V ŠÚROVSKEJ FARNOSTI VŠETKA MLÁDEŽ TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZY BUDE 1.2.2020 PLESAŤ.

MLADÍ SKÔR NARODENÍ SÚ VÍTANÍ. :-)

 ples

Napísal: Peter Halán
Ostatná aktualizácia: 09 august 2020
Napísané: 13 december 2019
Návštevy: 1446
Napísal: Peter Halán
Ostatná aktualizácia: 09 júl 2019
Napísané: 09 júl 2019
Návštevy: 829

Ako dlho po prijímaní je v Eucharistii prítomný Kristus?

 

Najväčší poklad Katolíckej cirkvi je Eucharistia – Ježiš ukrytý pod spôsobmi chleba a vína. Veríme, že tak, ako sa píše v Katechizme, V Najsvätejšej sviatosti Eucharistie je obsiahnuté „opravdivo, skutočne a podstatne telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista, a teda celý Kristus“. (KKC 1374) 

Navyše, táto skutočná prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí hneď ako ju príjmeme. Katechizmus ďalej vysvetľuje: „Kristova eucharistická prítomnosť sa začína vo chvíli konsekrácie a trvá, kým jestvujú eucharistické spôsoby.” (KKC 1377)

Čo sa deje, keď do úst príjmeme Eucharistiu? Ako dlho v nás Kristus zotrváva? 

Existuje príbeh zo života svätého Filipa Neriho, ktorý môže pomôcť zodpovedať túto otázku. 

Raz, keď celebroval omšu, prijal jeden muž Eucharistiu a hneď z kostola odišiel. Zdalo sa preto, že muž nemá vnímavosť pre Krista, ktorého prijal, a tak sa Philip Neri rozhodol využiť túto príležitosť na poučenie. Poslal dvoch miništrantov so zapálenými sviečkami, aby muža nasledovali mimo kostola. Po chvíľke kráčania ulicami Ríma sa muž otočil, aby videl, či ho miništranti naozaj stále nasledujú. Zmätený muž sa vrátil do kostola a spýtal sa kňaza, prečo za ním poslal miništrantov. Svätý Filip Neri odpovedal: „Musíme  Pánovi, ktorý je vo vás, prejaviť náležitú úctu. Keďže ste ho odmietli adorovať, poslal som dvoch miništrantov, aby vás v tom zastúpili.” Muž bol ohromený takouto reakciou a rozhodol sa, že si bude v budúcnosti viac uvedomovať Božiu prítomnosť.

Všeobecne sa predpokladá, že eucharistické spôsoby chleba zostávajú v tele asi 15 minút po prijatí. Je to založené na jednoduchej biológii a reflektuje vyhlásenie v Katechizme, že prítomnosť Krista „trvá tak dlho, kým jestvujú eucharistické spôsoby“.

To je dôvod, prečo mnohí svätí odporučili využiť 15 minút modlitby po prijatí Eucharistie na modlitbu vďaky. To umožňuje duši vychutnať si Božiu prítomnosť a byť s Ježišom „od srdca k srdcu”.

Čítať ďalej...
Napísal: Peter Halán
Ostatná aktualizácia: 26 jún 2019
Napísané: 26 jún 2019
Návštevy: 494

Uplynulo už 50 rokov od kňazského svätenia Mons. Miloslava Mrvu
P:3, 25. 06. 2019 10:00, DOM

Nitra 25. júna (TK KBS) V čase kňazských a diakonských vysviacok si pripomíname aj kňazské jubileá. V sobotu 22. júna uplynulo 50 rokov od kňazského svätenia Mons. Miloslava Mrvu.

Slávnostnú svätú omšu v kruhu kňazského spoločenstva, bývalých farníkov, blízkych, priateľov a zástupcov z Nitrianskej diecézy či Trnavskej arcidiecézy celebroval v kaplnke Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Slávnostným kazateľom bol Mons. Marián Dragúň, rektor Nitrianskeho seminára.
 
Miloslav Mrva je rodákom z Varašúru (v súčasnosti časť obce Šúrovce pri Trnave), vysvätený bol ako 32-ročný. Počas svojho 50-ročného kňazského účinkovania venoval väčšinu svojho času farskej pastorácii, neskôr bol poverený aj vedením dekanátu. 

Začínal ako kaplán v Šuranoch, Piešťanoch, Leviciach, Vrbovom a Hlohovci. Ako farský administrátor a neskôr farár pôsobil v Dolných Orešanoch, Smoleniciach a Horných Orešanoch. 

Svoje pastoračné skúsenosti a pochopenie pre dušu mladého človeka zužitkoval počas 6-ročného pôsobenia v Bratislavskom kňazskom seminári na pozícii špirituála. 

V roku 2017 ho pápež František menoval za pápežského kaplána, čo mu prinieslo oprávnenie používať titul monsignor.
 
Posledné roky prežíva v ústraní a na zaslúženom odpočinku v Nitre. Pri príležitosti tohto významného jubilea odslúžil svätú omšu aj v Horných Orešanoch, vo svojej poslednej farnosti a vo svojom rodisku v Šúrovciach.
 
TK KBS informovala Ivana Štibraná

ZDROJ: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190625012

Napísal: Peter Halán
Ostatná aktualizácia: 24 január 2019
Napísané: 24 január 2019
Návštevy: 815

Elektronická aplikácia omšového misála získala cirkevné schválenie 


Bratislava 21. januára (TK KBS) Predseda Liturgickej komisie KBS Mons. Stanislav Stolárik udelil cirkevné schválenie elektronickej aplikácii - omšového misála pre Android s názvom MISSA. Elektronická aplikácia misála bola vytvorená ako pomôcka pre celebrantov, na prípravu slávenia svätých omší. Aplikácia nenahrádza platne vydané a schválené liturgické texty, informovali jej autori, ktorí ju vytvorili vo svojom voľnom čase a bez nároku na honorár. 

Čítať ďalej...

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Hore