Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Podmienky používania

Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 30 september 2017
Napísané: 01 september 2017
Návštevy: 1481

Čl. I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na subdoméne surovce.fara.sk ako i príslušných doménach 4. úrovne (ďalej spoločne len „webové stránky surovce.fara.sk“) je Rímskokatolícky farský úrad Šúrovce, so sídlom: Horná 1, 915 25 Šúrovce, emailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (ďalej len ako  „prevádzkovateľ“).
 2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania jeho webových stránok upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „používateľ“).
 3. Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webových stránok prevádzkovateľa. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok potvrdzuje, že bol týmito podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

Čl. II. Obsah a použitie webových stránok surovce.fara.sk

 1. Prístup k webovým stránkam a ich používanie používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje, a náklady na internetové pripojenie.
 2. Obsah webových stránok je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah“).
 3. Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.
 4. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich obsah webových stránok zodpovedajú príslušní autori.
  Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo použitia neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií tvoriacich obsah týchto webových stránok.
 5. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah webových stránok surovce.fara.sk nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti obsahu.
 6. Kliknutím na niektoré odkazy na webových stránkach môže dôjsť k opusteniu portálu a presmerovaniu používateľa na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.
Hore