Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Peter Halán
Ostatná aktualizácia: 29 september 2017
Napísané: 29 september 2017
Návštevy: 1051

NAŠE SPOLOČENSTVO - MODLITBY OTCOV 

 modlitbyotcov                          sv jozef figur

 "Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok."    (1 Tim 2,8)  


Niečo o nás

V skupinke Modlitieb otcov sme sa začali stretávať na jar 2005. Stretnutia máme každý nepárny týždeň vždy v utorok o 19:00 hod. na fare. Na stretnutiach je prvoradá modlitba. Modlitby trvajú asi hodinu. Každé sú trochu iné neopakovateľné. Modlíme sa modlitby z našej knižôčky, spievame, čítame Sväté písmo a na záver odovzdávame seba a svojich najbližších nášmu Nebeskému Otcovi. Naše stretnutia sú otvorené pre každého muža, ktorí zatúži po dialógu s Bohom.


sv.Jozef náš patrón

Naším vzorom a zároveň patrónom je sv.Jozef, ktorý bol pevným oporným bodom Svätej rodiny. Skrze Máriu a jej ¸¸áno´´ prišlo vykúpenie na tento svet, ale sv.Jozef mal tiež dôležitú úlohu. Poskytoval rodine zázemie, živil ju a ochraňoval. Nielen ľudskými silami, ale predovšetkým Božou mocou, ktorá prichádzala cez modlitbu. Sväté písmo uvádza, že sv.Jozef bol človekom spravodlivým. To je podľa Biblie ohromná cnosť. Spravodliví boli ľudia modlitby. Je dôležité, aby sme aj my, muži, objavili, že bez Pána nedokážeme nič urobiť. 


JE TO SILA, KEĎ SA CHLAPI ZAČNÚ MODLIŤ !


Každodenná modlitba otcov

Pane, náš Bože, ďakujeme Ti za dar otcovstva.

Prosíme Ťa o pomoc, keď sme v ťažkostiach

a keď zlyhávame vo svojej úlohe

milovať a ochraňovať naše rodiny.

Chceme sa odvrátiť od vecí,

ktoré nás od Teba oddeľujú.

Prosíme Ťa, usmerňuj naše životy

a inšpiruj nás vo všetkom, čo robíme.

Pane, daj nám silu a veď nás,

aby sme naplnili svoje poslanie

a prijali naše pravé miesto otcov v spoločnosti

podľa príkladu sv. Jozefa, manžela Panny Márie.

Prosíme Ťa o ochranu všetkých žien a detí,

ktoré si nám zveril do opatery,

chráň ich pred každým zlom

a škodlivými vplyvmi.

 Žehnaj Modlitby matiek,

Modlitby otcov a Deti viery,

aby ich naďalej viedol Duch Svätý.

AMEN.

Modlitby otcov z Komunity Útecha - všeobecne

Je to hnutie, ktoré sa snaží spolupracovať s Pánom pri obnove otcovstva skrze modlitbu. Hlavnými prvkami ich spirituality je hľadanie Božej vôle v ich životoch skrze úplné odovzdanie sa do Jeho rúk v dôvere v Jeho plány. Modlia sa za všetkých otcov, za Božie požehnanie pre ich rodiny - manželky a svoje deti. Modlitby otcov sú súčasťou ¸¸Solace Community´´(spoločenstvo Útecha). Zakladateľom je trvalý diakon Maurice Williams z Anglicka (otec ôsmich detí). Vznikli po tom ako sa vo svete rozšírili Modlitby matiek. Deti viery sú treťou iniciatívou komunity Útecha. MO na Slovensku oficiálne začali v roku 2004, hoci prvá modlitbová skupinka mužov vznikla v Žiline už v roku 2000.(KN 28/2005 z 10.júla2005) 


Činnosť, aktivita (prevzaté: koordinátor MO diakon Maurice Williams, Fathers Prayers, list č.5. august 2006) 


Moji bratia, cítim, že teraz je čas, aby sme začali byť aktívni v tejto práci, ktorú nám Pán dal. On nás povolal do Jeho úžasného svetla, aby sme svietili v tme, aby sme boli Jeho svetlom sveta. Niekedy mi muži vravia, aké je to ťažké hovoriť o modlitbe - radšej by hovorili o futbale ! My muži máme celkom osobitné povolanie. Povolanie byť skutočnými mužmi. Pre mňa to znamená, že by sme sa mali pokúsiť byť vodcami v našich domovoch, v práci, v našich kostoloch a neprenechávať toto vodcovstvo jednoducho druhým. Veľmi často sme celkom dobrými vodcami, kým sme v práci a máme tendenciu tráviť tam viac času ako kdekoľvek inde. Áno, potrebujeme zarábať peniaze, aby sme živili naše rodiny, ale niektorí muži, možno s dobrými úmyslami, zanedbávajú svoje rodiny tým, že nie sú pri nich  vtedy, keď ich rodiny potrebujú. Peniaze sú nevyhnutné, ale nemali by byť našim Bohom. Príliš veľa dôrazu dávame na prácu riskujúc zanedbávanie našich rodín a našej práce v našich farnostiach. Ako otcovia máme zvláštnu zodpovednosť za naše deti, najmä za chlapcov. Sú chlapci a mladí muži, ktorí vyrastajú bez pochopenia ich sexuality alebo ich zodpovednosti v tomto smere. Demonštrujú úplný nedostatok vedomostí v otázkach ochrany života a učenia Cirkvi v týchto dôležitých témach. Toto vodcovstvo  našich rodinách neznamená, že riadime všetko, čo sa deje doma, ale že naše manželky zdielajú spoločné vodcovstvo s nami vo vedení našich rodín nasledujúc kresťanský spôsob života a chápajúc povolanie jeden druhého. Kardinál Ratzinger, keď sobášil v roku 2004, pedtým ako sa stal pápežom, zanietene podtrhol ¸¸úlohu podriadenosti manžela manželke až do tej miery, že manžel - napriek tomu alebo práve preto, že je hlavou - sa musí stále obetovávať za svoju manželku práve tak, ako sa Kristus obetoval za svoju vlastnú nevestu Cirkev, ktorej je hlavou.´´¸¸Ak manžel skutočne chápe a predstavuje Kristov spôsob toho ako byť hlavou, potom sa manžel stane tým, ktorý dáva, ktorý sa podriaďuje, pretože vidí svoju veľkosť v podriadenosti jedného druhému. Všetko je robené nové skrz model Krista. To znamená, že manžel a manželka napodobňujú tento model a rastú smerom jeden k druhému. Neusilujú sa byť obsluhovaní, ale slúžiť.´´ (Výňatok z Inside the Vatican, Jún 2005). 


Povolaní k otcovstvu (prevzaté: koordinátor MO Maurice Williams, Fathers Prayers, list č.5. august 2006) 

Pán nepovoláva všetkých mužov, aby boli otcami, ale povoláva nás všetkých k otcovstvu. K tomuto som dospel cez modlitbu s našou knižôčkou Modlitieb otcov. Je to súčasťou základného povolania nás mužov. Ale čo myslím tým otcovstvom? Nemusíte mať žiadne deti. Napriek tomu má väčšina z nás synovcov a netere. Byť strýkom je dôležitá súčasť nášho otcovstva. Možno už vaše deti vyrástli. Napriek tomu však nezabudnite, aké dôležité je byť starým otcom pre vaše vnúčatá - a je dobré, že ich môžete vrátiť späť mame a otcovi, keď je čas ísť domov! Dokonca aj keď nemáte žiadne deti, Boh vás môže stále povolávať k adoptívnemu otcovstvu. Nedávno som počul o jednom dobrom kresťanovi, ktorý bol neprávom poslaný do väzenia. Veľmi túžil spoznať, aký bol Pánov zámer. Potom začal objavovať, prečo tam bol. Bol to afro-karibijčan, štyridsiatnik a zistil, že ho vyhľadáva čoraz viac mladých mužov vo väzení. Veľmi dobre medzi nimi svedčil o Pánovi. Tiež im bol adoptívnym otcom a to takým, akými ich vlastný otcovia nikdy neboli. Robil to tak dobre , že ho nechali pracovať s mladými černochmi počas pobytu vo väzení. Pán povoláva dospelých a starších mužov k tomu, aby boli adoptívnymi otcami nespočetnému množstvu chlapcov a mladých mužov, ktorých otcovia neboli nikdy skutočnými otcami. Veľká príležitosť k adoptívnemu otcovstvu je v práci.  

www.modlitbyotcov.sk


KEĎ SI MUŽI BUDÚ ISTÍ SVOJOU IDENTITOU, POTOM AJ ICH MANŽELSTVÁ A RODINY BUDÚ SILNÉ A ZDRAVÉ  

Spomienka na Mauricea (prevzaté: koordinátorka MM Jana Pajanová, list č.3. september 2013) 

V máji, na sviatok nanebovstúpenia Pána, prekročil prah života zakladateľ Modlitieb otcov Maurice Williams. Maurice bol manželom Sandry a mali osem detí.

Ako ANJEL – Keď prišiel po prvýkrát na Slovensko, prišiel ako anjel, ktorý sprevádzal a ochraňoval svoju sestru, našu zakladateľku Veronicu pri predstavovaní MM. Pred stretnutiami pripravoval v kostole stolík tak, ako ho mávame na MM; pred každým stretnutím sa modlil za Veronicu, za jej ochranu a vedenie Duchom Svätým; na cestách po Slovensku nám robil šoféra. Mal veľké láskavé srdce, otvorené pre radosť, chápajúce bolesť a pripravené k službe v každom čase.

Ako BOŽÍ MUŽ – Niekoľko rokov po vzniku MM prišiel na Slovensko sám ako Boží muž, aby predstavil našim chlapom Modlitby otcov. Jeho misia zvlášť na Slovensku bola výnimočná. Stretnutia s ním boli plné Božieho Ducha, lebo každé jeho slovo bolo potvrdené jeho životom.

Pamätám sa na jeho prvý príhovor o MO v Portugalsku, kde sme mali stretnutie národných koordinátoriek MM. Tam sa prvý raz stretol s naším Ivanom – koordinátorom MO na Slovensku. Hovoril, že muži v Anglicku v Komunite sv. Jozefa sa modlili a uvedomili si, že aj muži, otcovia, sa potrebujú stretávať v malých skupinkách, takisto ako ženy, aby mohli otvorene hovoriť o svojich intímnych veciach bez obáv, že sa strápnia pred ženami; že aj muži potrebujú mať miesto, kde môžu plakať... Hovoril o sv. Jozefovi, ktorý je svoju vierou, vernosťou a dôverou Bohu príkladom pre každého otca.

Ako PRIATEĽ – Niekoľkokrát sme sa stretli na letisku alebo na stanici v Bratislave, alebo v našom komunitnom dome, keď odchádzal, alebo prichádzal. Pri mojej veľmi biednej angličtine mal vždy dosť trpezlivosti, aby pochopil, čo mu chcem povedať. Bol ako dobrý priateľ, ktorému nezáleží na pohodlí, keď niekto potrebuje pomoc. Keď som ho prosila o pomoc, ktorá zdanlivo nemala nič spoločné s MM, ani s MO, bol vždy pripravený pomôcť, slúžiť, keď som potrebovala. Pamätám sa, pri jednom stretnutí posvätil v komunitnom dome vodu – bol stály diakon –, zobral kropeničku a obišiel celý dom, modlil sa a žehnal.Keď ochorel, celé svoje utrpenie v trpezlivosti a dôvere obetoval za MO.

Posledný odkaz mužom na Slovensku: „Modlím za vyliatie Ducha Svätého na všetkých mužov vo Svite, aby sa stali skutočnými Božími služobníkmi a privádzali stále viac a viac mužov do Modlitieb otcov, aby viedli mužov k tomu, aby sa stali skutočnými mužmi, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť k svojim manželkám, deťom a k Cirkvi. Modlím sa za osobitné požehnanie pre vás všetkých. Budem si spievať pieseň TY SI DOBRÝ PÁN (po slovensky), aby náš dobrý Pán pomohol a ochránil všetkých mojich bratov. Rodina je najdôležitejšia jednotka na tomto svete a potrebuje byť chránená našimi modlitbami pred útokmi zlého. A poproste mužov, aby sa modlili za všetkých kňazov, ktorí sú pod takýmto útokom. Budem sa za vás modliť.“

Vo štvrtok 30. mája 2013 bola svätá omša a po nej pohreb.

Tu sú Mauriceove slová na rozlúčku:

Smrť neznamená nič.

Ja som iba prekĺzol do vedľajšej izby.

 Ja som ja a Ty si ty.

Čokoľvek sme boli jeden pre druhého,

 to stále sme.

Volajte ma mojím starým známym menom.

Hovorte na mňa s ľahkosťou,

s akou ste vždy zvykli.

Nerobte žiadny rozdiel v tóne.

Nenoste závan vážnosti alebo zármutku.

Smejte sa, ako sme sa vždy smiali,

na malých vtipoch sme sa spolu zabávali.

Hrajte sa, usmievajte, myslite na mňa.

Modlite sa za mňa.

Nech moje meno vždy je slovom domova,

ako vždy bolo.

Nech je vyslovované bez afektu.

Bez stopy tieňa v ňom.

Život znamená všetko, čo vždy znamenal.

Je rovnaký, ako vždy býval.

Je tu úplne neporušená nadväznosť.

Prečo by som mal zísť z mysle,

iba preto, že som zišiel z očí?

Čakám na vás.

Len chvíľu.

Niekde. Veľmi blízko.

Hneď za rohom.

Všetko je dobre.

Ďakujem ti, Pane, že sme ho mohli stretnúť.

                                               mama Jana


"POĎTE KU MNE VŠETCI, KTORÍ SA NAMÁHATE" (Mt 11,28) 


Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 01 október 2017
Napísané: 31 máj 2017
Návštevy: 1576

plagátik MOaMM 23 25 6 2017

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Hore