Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Farské info

Napísal: Správca farnosti
Ostatná aktualizácia: 06 august 2018
Napísané: 29 september 2017
Návštevy: 2862
Sväté omše  Po, Ut, St, Št, Pi  o 18:00 hod. /v zimnom období o 17:00/
 So  o 8:00 hod.
 Ne 
 a prikázaný sviatok v deň prac. pokoja
 o 8:00 a 10:30 hod.

 Prikázaný sviatok mimo deň pracovného
 pokoja

 o 8:00 a 18:00 hod. /v zimnom období o 17:00/

Svätá spoveď Po - So  30 minút pred sv. omšou mimo nedele a sviatkov

Prvopiatkový týždeň:
Po, Ut
St, Št, Pia


 1 hodina pred sv. omšou
 2 hodiny pred sv. omšou

Posvätný ruženec

Ut, St, Pi, So

Ne

 35 minút pred svätou omšou

 o 15:00 hod.

Litánie Nedeľa  od 15:00 hod.
Večeradlo Pondelok  50 minút pred sv. omšou (t.j. o 17:10 hod.)
Škapuliarske hodinky každá tretia nedeľa  od 15:00 hod.
Tichá adorácia

Štvrtok
Prvý piatok

 60 minút pred sv. omšou (t.j. 17:00-17:50 hod.)
 po sv. omši do 21:00 hod.
Úradné hodiny Úradné záležitosti na farskom úrade môžete vybaviť najlepšie v týždni po sv. omši. Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.
Modlitbová služba Piatok  v Kaplnke Božieho milosrdenstva od 8:00 do 12:00 hod.
SPOLOČENSTVÁ    Modlitby matiek

 1. skupina: stretnutie v stredu po sv. omši na fare

 2. skupina: stretnutie v sobotu o 17:00 hod. na fare

Modlitby otcov  stretnutie v nepárny utorok o 19:00 hod. na fare
Detské eRko stretká  stretnutie v sobotu o 17:00 hod. na fare
Mládežnícke stretká

 stretnutie v piatok po sv. omši na fare
 stretnutie v nedeľu o 17:00 na fare

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Hore