Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Správca farnosti
Ostatná aktualizácia: 29 september 2017
Napísané: 29 september 2017
Návštevy: 751

V našej farnosti ružencové bratstvo fungovalo i v dávnej minulosti. Už ako malá školáčka som babičke chodila meniť ceduľku - kartičku s tajomstvom. Pri sťahovaní do novej fary sa pravdepodobne stratila Zakladacia listina Ružencového bratstva našej farnosti. Novú Zakladaciu listinu sme obdržali od Dominikánov, ktorí sú poverení spravovaním ružencových bratstiev od 28.11.2001.

Ružencové bratstvo sa skladá:

 • živý ruženec - členovia si menia každý mesiac tajomstva, ktoré sa potom denne modlia
 • večný ruženec - členovia sa modlia predelené tajomstvo stále
 • svätý ruženec - členovia sa za týždeň pomodlia všetky tajomstvá = celú ružu

           

V našej farnosti sme najviac zoskupení v živom ruženci. Máme šesť ruží = päť ruží úplných a jedna neúplná.

Máme aj 17 členov zoskupených vo večnom ruženci.

           

Každú ružu spravuje horliteľka, u ktorej si členovia vymieňajú ceduľky - kartičky s tajomstvom. Každá ruža ma dvadsať členov - vtedy je úplná. Ma mať aj pokladníka, ktorý spravuje dobrovoľný peňažný príspevok členov, ktorým môžu podporiť dohodnutú akciu.

Sv. ruženec sa obetúva na stále úmysly:

- za obrátenie hriešnikov,

- za živých a mŕtvych členov bratstva,

- za farnosť

- za rehoľu dominikánov

Podľa potreby sa môžu pridať i úmysly za potreby členov ruže.

Členovia živého ruženca sa zaväzujú:

- 1x do mesiaca sa spoločne pomodliť ruženec a po modlitbe si vymenia tajomstvá - kartičky. U nás je na to určená prvá nedeľa v mesiaci, poobede na litániách.

Odoberáme i časopis "Svätý ruženec", ktorý vydávajú Dominikáni.

Nech nám Pán Boh pomáha, aby sme sa stále s radosťou modlili ruženec, modlitbu Panny Márie a cez ňu si vyprosovali od Pána potrebné milosti pre nás, naše rodiny a celú farnosť.

Vedúca Ružencových bratstiev v Šúrovciach.

Citáty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Hore