Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 06 apríl 2021
Napísané: 03 apríl 2021
Návštevy: 48

veľk nedela

- Z rozhodnutia vlády SR, vyhláška č. 131 zo dňa 19.3.2021 – čiastka 51/2021 sa naďalej neslúžia verejné sv. omše. Zapísané úmysly sv. omší odslúžim podľa rozpisu súkromne. Na krste, sobáši a pohrebe môže byť spolu max. 6 osôb. Kostol bude otvorený k osobnej modlitbe a adorácií denne do 17:00 hod (ak je kostol počas dňa uzamknutý, tak práve slávim neverejnú sv. omšu. Po jej skončení, opäť kostol otvorím).

- Úradné záležitosti, individuálnu sv. spoveď, krst, sobáš, pohreb alebo zaopatrenie chorého sviatosťami, prednostne prosím vybavujte telefonicky na tel. č.: 033/5595 257, 0905 328 325 alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.@Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

- Milovaní bratia a sestry, kto by chcel prispieť na kostol a faru, nakoľko nemožno teraz konať zbierku a zvyčajný zvonček v kostole, môže svoj milodar priniesť osobne na faru alebo poslať na číslo účtu: SK05 0900 0000 0000 4553 5690. Úprimné Pán Boh zaplať.

- Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomohli pripraviť, upratať a vyzdobiť chrám i jeho okolie k sviatkom Veľkej noci.

- Od dnes sa počas veľkonočného obdobia modlíme modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

- Milovaní bratia a sestry, Veľká noc značí skutočnú spásu ľudstva! Ak by Kristus – Boží Baránok – nebol vylial svoju krv za nás, nemali by sme žiadnu nádej, naším osudom a osudom celého sveta by bola nevyhnutne smrť. No Veľká noc obrátila toto smerovanie: Kristovo vzkriesenie znamená nové stvorenie, ako štep, ktorý dokáže obnoviť celú rastlinu. Je to skutočnosť, ktorá premenila podstatné zameranie dejín, nahnúc misky jej váh raz navždy na stranu dobra, života, odpustenia. Sme slobodní, sme zachránení! Hľa, prečo vo vnútri srdca jasáme: „Spievajme Pánovi: je naozaj slávny!“ (Benedikt XVI). 

Milovaní bratia a sestry, prajem a vyprosujem Vám všetkým požehnanú Veľkú noc. Hojnosť Božích milostí, zdravia a pravú kresťanskú radosť zo zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nech nás obdarí svojím pokojom, nádejou a istotou, že On je večným víťazom nad hriechom a smrťou. ALELUJA!!!

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

- Myslím na vás všetkých v tejto náročnej dobe v modlitbách a vyprosujem od Pána a našej Nebeskej Matky Panny Márie hojnosť milostí, požehnania, pomoci a zdravia pre všetkých.

                    Váš duchovný otec farnosti Marián

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Hore