Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 04 júl 2020
Napísané: 04 júl 2020
Návštevy: 20

Sv. Cyrila Metod

- Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca bola spolu v hodnote 640 eur. Pán Boh zaplať.

- Na budúcu nedeľu bude každomesačná zbierka na opravu kostola a fary. Vopred úprimné Pán Boh zaplať za milodary, ktoré obetujete.

- Vzadu v kostole je stolík s modlitebnými knižkami a farskými modlitebníkmi. Prosím, aby ste si ich v priebehu tohto nasledujúceho týždňa zobrali, ak je niektorá modlitebná knižka alebo farský modlitebník váš. Ďakujem.

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

 

POBOŽNOSTI:

Nedeľa – o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou

Pondelok – o 17:10 Večeradlo s Pannou Máriou

Štvrtok – od 17:00 tichá adorácia do sv. omše

                   Účasť na sv. omši, pohrebe, sobáši po 20. júni 2020, ktorá však podlieha obmedzeniam, ktoré musíme dodržiavať:

odporúčame (nie je to povinné) zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať.

- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu).

- Z účasti na sv. omši sú úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

- Snúbenci počas sobášneho obradu, či sv. omše nemusia mať na tvári rúško.

- Počas celej svätej omše a prítomnosti v kostole, či kaplnke alebo Dome nádeje, pri pohrebe ľudia musia mať na tvári rúško, príp. inú ochranu tváre, ktorá zakríva nos a ústa.

- Povinná je dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola, kaplnky, či Domu nádeje.

Od soboty 20. júna 2020 je opäť možné rozdávanie sv. prijímania do úst (treba zachovať rozostupy), je možné používať sv. vodu vo sväteničkách a opäť si podávať ruky pri znaku pokoja.

Od stredy 17. júna 2020 KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedeľu a v prikázaný sviatok, teda sme opäť povinný zúčastniť sa celej sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach. Výnimku z povinnej účasti majú tí, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

- Na základe odporúčania konzília epidemiológov a hlavného hygienika SR bude v nedeľu a v prik. sviatok svätá omša ráno o 8:00 hod. určená pre veriacich nad 65 rokov.

- Úradné záležitosti je možné vybaviť prednostne po sv. omši v sakristii, prísť na faru (treba mať vo vnútri farského úradu, ale i v sakristii nasadené rúško - ďakujem) a naďalej telefonicky alebo mailom.

- Rešpektujme pokyny a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

 

 

 

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Hore