Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Farské oznamy od 27. novembra do 3. decembra 2017

Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 26 november 2017
Napísané: 26 november 2017
Návštevy: 1142

oznamy48

 • “Toto je oznam pre všetkých rodičov, ktorí mali odvahu priviesť svoje deti na tento svet a ktoré majú o ne obavu, aby im tento svet neublížil. Rovnako tak je to oznam pre všetkých ľudí dobrej vôle aj zasvätené osoby, ktoré úprimne veria, že sa tu na Slovensku stále dá zápasiť za hodnoty evanjelia. Preto vás prosíme, príďte dňa 2.decembra o 15.00 hod. na stretnutie s Marošom Kuffom a ostatnými prednášajúcimi do františkánskeho Kostola sv. Jakuba v Trnave, kde sa bude preberať téma: Zastavme zlo istanbulského dohovoru!!! Stretnutie bude spojené so svätou omšou o 18.00 hod a po nej bude nasledovať sviečkový pochod s modlitbou Posvätného ruženca pred Okresný úrad v Trnave. Viac info vo vyhlásení, ktoré je na nástenkách.”
 • Gymnázium Angely Merici v Trnave oznamuje všetkým piatakom a deviatakom a tiež ich rodičom, že dňa 1. 12. 2017 od 8:00 do 12:00 môžu navštíviť priestory školy, porozprávať sa s profesormi, aj študentmi a aspoň na chvíľu si budú môcť vyskúšať, aké je to byť GAMákom. Gymnázium má vysokú kvalitu štúdia, o čom svedčí aj veľa absolventov prijatých na vysoké školy. Pre toto gymnázium je veľmi dôležitá aj orientácia na tradičné kresťanské hodnoty a rozvoj talentov všetkých študentov.
 • Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budem v pondelok od 16:30 do sv. omše, v utorok od 16:00 do 17:00, stredu, štvrtok a piatok od 15:00 do 17:00. Chorých k 1. piatku budem spovedať v stredu vo Varašúre, Valtašúre, Novej a Školskej ulici a v piatok v Šúrovciach. Spovedať začínam od 9:00. Táto spoveď im platí aj k Vianociam.
 • Na budúcu 1. adventnú nedeľu je jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  Vzadu v kostole pri katolíckych novinách sú letáky, kde si môžete pozrieť a prečítať ako sa prerozdelila jarná zbierka na charitu.
 • Na budúcu 1. adventnú nedeľu budem požehnávať adventné vence. Kto si chce nechať požehnať adventný veniec, nech si ho prinesie do kostola a položí ho pred oltár.
 • Prosím, aby ste v tomto nasledujúcom týždni nahlásili v sakristii po sv. omšiach alebo na fare tých chorých, ktorých nespovedám pravidelne k 1. piatku a chceli by sa dať vyspovedať k vianočným sviatkom. Spovedať ich budem v pondelok 11. 12. vo Valtašúre, v stredu 13. 12. vo Varašúre, Novej a Školskej ulici a v piatok 15. 12. v Šúrovciach. Spovedať budem od 9:00.
 • Štvrtok 30. 11. po sv. omši srdečne všetkých pozývame na prezentáciu o Slov. kat. charite, ktorú bude viesť generálny sekretár SKCH pán Erich Hulman.
 • Pozývame všetkých mladých na nácvik spevu v piatok o 16:30 na fare a na stretko po sv. omši.
 • Pozývame všetky deti na stretko v sobotu o 17:00 na fare.
 • Úprimné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za milodary.

 

POBOŽNOSTI:
Nedeľa – o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánie
Pondelok – o 16:10 večeradlo s Pannou Máriou
Štvrtok – od 16:00 tichá adorácia v kostole do sv. omše
Piatok – prvopiatková pobožnosť po sv. omši a adorácia od 18:00 do 19:00 tichá adorácia a od 19:00 do 20:00 moderovaná adorácia, chvály, vďaky, prosby a odprosenia
Sobota – o 8:00 modlitba rozjímavého ruženca a následne sv. omša

Citáty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Hore