Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 19 december 2020
Napísané: 19 december 2020
Návštevy: 156

4. adventná nedeľa B

- Pri východe z kostola cez hlavný vchod a cez týždeň v sakristii si môžete po sv. omšiach zakúpiť farský kalendár. Cena je 5 eur. Pán Boh zaplať.

- Zbierka na opravu kostola a fary bola spolu 945 eur. Úprimné Pán Boh zaplať.

- Dnes po sv. omšiach zapisujem v sakristii úmysli sv. omší na mesiace január a február 2021. Prosím dodržať rozostupy a vstupovať po jednom. Ďakujem.

- Úprimné Pán Boh zaplať a veľká vďaka všetkým, ktorí prišli pomôcť v piatok po sv. omši upratať kostol a ozdobiť vianočný stromček. Srdečné Pán Boh zaplať i tým, ktorí skladali a vyzdobovali betlehem v kostole.

- V tomto roku pre pandémiu koronavírusu sa nebude konať koledovanie na Božie narodenie 25.12.2020. Kto by chcel i napriek tomu prispieť na projekt „Dobrá novina“, ktorý je určený na pomoc pre chudobné deti v Afrike, môže tak urobiť vhodením ľubovoľného milodaru do krabičky pri katolíckych novinách od 25.12.2020. Pán Boh zaplať.

Taktiež sa nebude konať roznášanie betlehemského svetla po domoch. Budete si ho môcť zobrať 23.12.2020 po sv. omši o 17:00 hod. a na štedrý deň dopoludnia v kostole.

- Pri sv. omšiach na Božie narodenie 25.12.2020 bude vianočná farská ofera. Vopred úprimné Pán Boh zaplať za milodary.

- Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 45 vstupujú od soboty 19. decembra 2020 do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas vianočných sviatkov. Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia (rúška, dezinfekcia rúk, nepodávanie rúk a odstupy).

Vzhľadom na celkovú situáciu, vatikánska Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala 16. decembra 2020 dekrét, ktorý kňazom výnimočne umožňuje sláviť až štyri bohoslužby v jeden deň, a to na slávnosti 25. decembra, 1. januára a 6. januára. Bude to tak i v našej farnosti, kedy bude pridaná jedna sv. omša, ktorá bude tichá a určená prednostne pre veriacich nad 65 rokov a to 25.12.2020, 1.1.2021 a 6.1.2021 ráno o 7:00 hod. Sv. omša o 8:00 hod. bude posunutá na 8:30 hod, sv. omša o 10:30 hod. zostáva v pôvodnom čase.

- Spovedať budem v pondelok od 16:00 hod., utorok a v stredu od 15:30 hod.

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

- Podľa vyhlášky č. 45 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa pre kostoly s účinnosťou od 19.12.2020 prijali tieto opatrenia (§ 4 ods. 4):

 1. Sv. omše sa môžu konať len s výlučne sediacimi veriacimi. Sedenie môže byť v každom druhom rade, kedy medzi sediacimi musí byť jedno miesto neobsadené (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti);
 2. Interiérové obrady krstu a sobáša (mimo sv. omše) sú limitované 1 osoba na 15 m2 (čiže v našom prípade 20 osôb) a je potrebné zachovať dvojmetrové rozostupy medzi osobami s výnimkou prípadu, keď to vzhľadom na povahu obradu nie je možné; v prípade pohrebu vonku dvojmetrové rozostupy;
 3. Prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) a dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola, kaplnky, Domu nádeje počas trvania celej sv. omše, či obradu krstu, sobáša a pohrebu (aj vonku) ;
 4. Osobám, ktoré majú nariadenú karanténu alebo vykazujú príznaky respiračného infekčného ochorenia, sa účasť na sv. omši, či obradoch zakazuje.
 5. Naďalej platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
 6. Chronicky chorých a rizikové skupiny žiadame, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Pre dôchodcov bude zavädená osobitná sv. omša v nedeľu o 8:00 hod. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

Citáty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Hore