Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 13 február 2021
Napísané: 13 február 2021
Návštevy: 72

6. nedeľa B

- Z rozhodnutia vlády SR, vyhláška č. 13 zo dňa 21.1.2021 – čiastka 8/2021 sa naďalej neslúžia verejné sv. omše. Zapísané úmysly sv. omší odslúžim podľa rozpisu súkromne. Na krste, sobáši a pohrebe môže byť spolu max. 6 osôb. Kostol bude otvorený k osobnej modlitbe a adorácií denne do 17:00 hod (ak je kostol počas dňa uzamknutý, tak práve slávim neverejnú sv. omšu. Po jej skončení, opäť kostol otvorím).

- Úradné záležitosti, nahlásenie úmyslu sv. omše na mesiac marec a apríl 2021, individuálnej sv. spovede, krstu, sobáša, pohrebu alebo zaopatrenie chorého sviatosťami, prednostne prosím vybavujte telefonicky na tel. č.: 033/5595 257, 0905 328 325 alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.@Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

- Milovaní bratia a sestry, kto by chcel prispieť na kostol a faru, nakoľko nemožno teraz konať zbierku a zvyčajný zvonček v kostole, môže svoj milodar priniesť osobne na faru alebo poslať na číslo účtu: SK05 0900 0000 0000 4553 5690. Úprimné Pán Boh zaplať.

- Saleziáni don Bosca a Pavlíni pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento ročník bude veľmi špecifický - po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk.

- Na popolcovú stredu (začiatok pôstneho obdobia) platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Môžeme sa najesť 1x dosýta a 2x menej.

- V pôstnom období možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok pri pobožnosti krížovej cesty (Je potrebné, aby sa veriaci pohyboval od jedného zastavenia k druhému. Pri verejnej modlitbe stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Chorí môžu získať tieto odpustky čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána po dobu aspoň 15 minút) a v piatky po sv. prijímaní pri modlitbe Dobrý a preláskavý Ježišu pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného.

- Opäť SKCH prichádza v pôstnom období s projektom „Pôstna krabička pre Afriku“, kde môžeme počas pôstu naším milodarom podporiť centrá pre deti v Ugande a Rwande. Obálku s karbičkou si môžete zdarma zobrať vzadu v kostole pri mrežiach pod chórom.

- Veriaci, ktorý v dnešnú nedeľu navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácií aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

- Na dnešnú nedeľu nám naši otcovia biskupi poslali pastiersky list. Jeho plné znenie nájdete tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210213003

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

- Myslím na vás všetkých v tejto náročnej dobe v modlitbách a vyprosujem od Pána a našej Nebeskej Matky Panny Márie hojnosť milostí, požehnania, pomoci a zdravia pre všetkých.

                                                    Váš duchovný otec farnosti Marián

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Hore