Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Farské oznamy od 13. decembra 2020 do 20. decembra 2020

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 12 december 2020
Napísané: 12 december 2020
Návštevy: 111

3. adventna B

- Pri východe z kostola cez hlavný vchod a cez týždeň v sakristii si môžete po sv. omšiach zakúpiť farský kalendár. Cena je 5 eur. Pán Boh zaplať.

- Dnes je i pravidelná zbierka na opravu kostola a fary. Úprimné Pán Boh zaplať za milodary.

- Srdečne pozývam deti i všetkých ostatných na poslednú rorátnu sv. omšu, ktorá bude v stredu 16. decembra o 6:45 hod. Stretneme sa na fare o 6:40 hod.

- Deti, ktoré by sa chceli zapojiť do koledovania 25.12.2020 v rámci projektu „Dobrá novina“, nech sa prihlásia v sakristii po sv. omšiach alebo telefonicky, popr. Mailom na fare.

- Chorých, ktorí sa zapísali na vianočnú sv. spoveď budem spovedať v priebehu tohto týždňa. V stredu 16.12. vo Valtašúre, štvrtok 17.12. vo Varašúre, Novej a Školskej ulici a v piatok 18.12.2020 v Šúrovciach. Spovedať budem od 9:00 hod.

- Na budúcu nedeľu budem v sakristii po sv. omšiach zapisovať úmysli sv. omší na mesiace január a február 2021.

- Sv. Otec František vyhlásil 8.12.2020 mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí - „v tieni“. Mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý ustanovil pápež František na oslávenie 150. výročia tejto udalosti, potrvá do 8. decembra 2021.

- Predvianočné upratovanie kostola a okolia, osádzanie stromčekov a ich zdobenie sa uskutoční v sobotu 19.12.2020 od 9:30 hod. Prosíme o pomoc. Vopred Pán Boh zaplať.

- Z dôvodu opatrení kvôli ochoreniu Covid-19 nie je možné konať vo farnostiach obvyklú spoločnú predvianočnú svätú spoveď, na ktorej by sa naraz stretlo veľké množstvo osôb. Z tohto dôvodu budem spovedať, až do vianoc hodinu pred sv. omšou. Prosím nenechávajte si vianočnú sv. spoveď na poslednú chvíľu a posledné dni, ale prichádzajte priebežne, aby sa stihli vyspovedať všetci. Ďakujem za pochopenie.

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

POBOŽNOSTI:

Nedeľa – o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií

Pondelok – o 16:10 večeradlo s Pannou Máriou

Štvrtok – od 16:00 tichá adorácia do sv. omše

- Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24 sa pre kostoly s účinnosťou od 16.11.2020 prijali tieto opatrenia (§ 4 ods. 4):

 1. Sv. omše sa môžu konať len s výlučne sediacimi veriacimi do naplnenia 50% kapacity kostola (v našom prípade je to 150 veriacich. Sedenie môže byť buď v každom druhom rade alebo šachovnicovo (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti);
 2. Interiérové obrady krstu a sobáša (mimo sv. omše) sú limitované 1 osoba na 15 m2 (čiže v našom prípade 20 osôb) a je potrebné zachovať dvojmetrové rozostupy medzi osobami s výnimkou prípadu, keď to vzhľadom na povahu obradu nie je možné; v prípade pohrebu vonku dvojmetrové rozostupy;
 3. Prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) a dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola, kaplnky, Domu nádeje počas trvania celej sv. omše, či obradu krstu, sobáša a pohrebu (aj vonku) ;
 4. Osobám, ktoré majú nariadenú karanténu alebo vykazujú príznaky respiračného infekčného ochorenia, sa účasť na sv. omši, či obradoch zakazuje.
 5. Naďalej platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
 6. Chronicky chorých a rizikové skupiny žiadame, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Pre dôchodcov bude zavädená osobitná sv. omša v nedeľu o 8:00 hod. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

Biskupi opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.

Citáty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Hore