Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Farské oznamy od 6. decembra 2020 do 13. decembra 2020

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 05 december 2020
Napísané: 05 december 2020
Návštevy: 184

2. adventna B

- Jesenná zbierka na charitu bola spolu 965 eur. Úprimné Pán Boh zaplať. Kto by chcel naďalej podporiť misie a misionárov, môže si zakúpiť vzadu v kostole čokoládku za príspevok 50 centov. Pán Boh zaplať.

- Dnes vzadu v kostole a cez týždeň v sakristii si môžete po sv. omšiach zakúpiť farský kalendár. Cena je 5 eur. Pán Boh zaplať.

- V tomto nasledujúcom týždni sú zimné kántrové dni v pondelok, stredu a piatok. Závezný je iba jeden deň. U nás to bude v piatok. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

- Srdečne pozývam všetkých, ale najmä deti na rorátne sv. omše, ktoré budú v stredu 9. a 16. decembra o 6:45 hod. Deti si môžu priniesť svoj lampáš, ktorý zapálený ponesú do kostola. Svetlo ako symbol Krista, ktorý je Svetlom sveta a prežiaruje každú tmu. Stretneme sa na fare o 6:40 hod.

- Na budúcu nedeľu na konci sv. omší požehnám obrazy sv. Rodiny, ktoré budú putovať po rodinách v rámci predvianočného deviatnika k sv. Rodine. Taktiež na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravu kostola a fary. Vopred úprimné Pán Boh zaplať za milodary.

- Deti, ktoré by sa chceli zapojiť do koledovania 25.12.2020 v rámci projektu „Dobrá novina“, nech sa prihlásia v sakristii po sv. omšiach alebo telefonicky, popr. Mailom na fare.

- Prosím, aby ste v priebehu tohto týždňa nahlásili v sakristii alebo na fare (osobne, telefonicky popr. mailom) chorých, ktorí by sa chceli dať vyspovedať k vianočným sviatkom. Termín spovede vyhlásim na budúcu nedeľu.

- Z dôvodu opatrení kvôli ochoreniu Covid-19 nie je možné konať vo farnostiach obvyklú spoločnú predvianočnú svätú spoveď, na ktorej by sa naraz stretlo veľké množstvo osôb. Z tohto dôvodu budem spovedať, až do vianoc hodinu pred sv. omšou. Prosím nenechávajte si vianočnú sv. spoveď na poslednú chvíľu a posledné dni, ale prichádzajte priebežne, aby sa stihli vyspovedať všetci. Ďakujem za pochopenie.

- Vzadu na stolíku pri katolíckych novinách si môžete počas adventu zakúpiť za cenu 5 eur brožúrku rozjímaní na adventné nedele od talianskeho kňaza dona Dolinda Ruotola. Prináša originálne a hlboké duchovné texty tohto výnimočného kňaza, božieho služobníka, ktoré sú v tomto období veľkým obohatením duchovného života. Pán Boh zaplať.

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

POBOŽNOSTI:

Nedeľa – o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií pred Najsv. sviatosťou Oltárnou

Pondelok – o 16:10 večeradlo s Pannou Máriou

Štvrtok – od 16:00 tichá adorácia do sv. omše

- Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24 sa pre kostoly s účinnosťou od 16.11.2020 prijali tieto opatrenia (§ 4 ods. 4):

 1. Sv. omše sa môžu konať len s výlučne sediacimi veriacimi do naplnenia 50% kapacity kostola (v našom prípade je to 150 veriacich. Sedenie môže byť buď v každom druhom rade alebo šachovnicovo (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti);
 2. Interiérové obrady krstu a sobáša (mimo sv. omše) sú limitované 1 osoba na 15 m2 (čiže v našom prípade 20 osôb) a je potrebné zachovať dvojmetrové rozostupy medzi osobami s výnimkou prípadu, keď to vzhľadom na povahu obradu nie je možné; v prípade pohrebu vonku dvojmetrové rozostupy;
 3. Prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) a dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola, kaplnky, Domu nádeje počas trvania celej sv. omše, či obradu krstu, sobáša a pohrebu (aj vonku) ;
 4. Osobám, ktoré majú nariadenú karanténu alebo vykazujú príznaky respiračného infekčného ochorenia, sa účasť na sv. omši, či obradoch zakazuje.
 5. Naďalej platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
 6. Chronicky chorých a rizikové skupiny žiadame, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Pre dôchodcov bude zavädená osobitná sv. omša v nedeľu o 8:00 hod. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

Biskupi opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.

Citáty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Hore