Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Hraná Krížová cesta očami mladých

Napísal: Daniel
Ostatná aktualizácia: 01 apríl 2018
Napísané: 30 marec 2018
Návštevy: 991

Mladí zo Šúroviec v spolupráci s Farským úradom už po šiestykrát pripravili Hranú krížovú cestu. Počas krížovej cesty sme si mohli priblížiť tajomstvo Ježišovej bolesti a utrpenia a spojiť naše srdcia s jeho srdcom. Jednotlivé zastavenia boli sprevádzané hovoreným slovom, vďaka ktorému sme si mohli hlbšie uvedomiť, že rovnako ako niekedy trpíme my v našich životoch, trpel aj Ježiš za naše hriechy. Mohli sme sa zamyslieť nad svojimi životmi, posilniť sa vo viere a očistiť svoje srdcia. Herci sa vžili do svojich rolí natoľko presvedčivo, že v oku nejedného veriaceho sa zablysla slza. Autentickosť tejto udalosti veriaci prežili aj vďaka kostýmom rímskych vojakov, drevenému krížu, či ostatných hodnoverných rekvizít.

Pri zrode krížovej cesty bol inšpiráciou film Umučenie Krista od Mela Gibsona, z ktorého bola použitá aj hudba. Veriaci si vďaka hudbe, ktorá krížovú cestu obohatila mohli uvedomiť jej hlbší rozmer. V tejto tradícii chcú mladí aj naďalej pokračovať, pretože nevšedný zážitok z tejto udalosti napomáha veriacim urobiť krok vpred v ich duchovnom živote. Veď Ježiš bol ukrižovaný pre naše neprávosti. Jeho prebodnuté ruky sú naším útočiskom a objímajú nás vždy, keď nás ohrozujú priepasti hriechu a my v nich môžeme nájsť uzdravenie a odpustenie.

Tak ako bol Ježiš vzkriesený na záver krížovej cesty, tak aj my máme nádej na večný život. Ježišovo vzkriesenie je pre nás znamením, že kríž je nevyhnutným prechodom na ceste k svetlu.

FOTOGALÉRIA: www.surovce.fara.sk/fotogaleria

3

Krátku videoukážku priložíme po spracovaní...

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Hore