Vytlačiť

Farské oznamy od 13. decembra 2020 do 20. decembra 2020

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 12 december 2020
Napísané: 12 december 2020
Návštevy: 135

3. adventna B

- Pri východe z kostola cez hlavný vchod a cez týždeň v sakristii si môžete po sv. omšiach zakúpiť farský kalendár. Cena je 5 eur. Pán Boh zaplať.

- Dnes je i pravidelná zbierka na opravu kostola a fary. Úprimné Pán Boh zaplať za milodary.

- Srdečne pozývam deti i všetkých ostatných na poslednú rorátnu sv. omšu, ktorá bude v stredu 16. decembra o 6:45 hod. Stretneme sa na fare o 6:40 hod.

- Deti, ktoré by sa chceli zapojiť do koledovania 25.12.2020 v rámci projektu „Dobrá novina“, nech sa prihlásia v sakristii po sv. omšiach alebo telefonicky, popr. Mailom na fare.

- Chorých, ktorí sa zapísali na vianočnú sv. spoveď budem spovedať v priebehu tohto týždňa. V stredu 16.12. vo Valtašúre, štvrtok 17.12. vo Varašúre, Novej a Školskej ulici a v piatok 18.12.2020 v Šúrovciach. Spovedať budem od 9:00 hod.

- Na budúcu nedeľu budem v sakristii po sv. omšiach zapisovať úmysli sv. omší na mesiace január a február 2021.

- Sv. Otec František vyhlásil 8.12.2020 mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí - „v tieni“. Mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý ustanovil pápež František na oslávenie 150. výročia tejto udalosti, potrvá do 8. decembra 2021.

- Predvianočné upratovanie kostola a okolia, osádzanie stromčekov a ich zdobenie sa uskutoční v sobotu 19.12.2020 od 9:30 hod. Prosíme o pomoc. Vopred Pán Boh zaplať.

- Z dôvodu opatrení kvôli ochoreniu Covid-19 nie je možné konať vo farnostiach obvyklú spoločnú predvianočnú svätú spoveď, na ktorej by sa naraz stretlo veľké množstvo osôb. Z tohto dôvodu budem spovedať, až do vianoc hodinu pred sv. omšou. Prosím nenechávajte si vianočnú sv. spoveď na poslednú chvíľu a posledné dni, ale prichádzajte priebežne, aby sa stihli vyspovedať všetci. Ďakujem za pochopenie.

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

POBOŽNOSTI:

Nedeľa – o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií

Pondelok – o 16:10 večeradlo s Pannou Máriou

Štvrtok – od 16:00 tichá adorácia do sv. omše

- Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24 sa pre kostoly s účinnosťou od 16.11.2020 prijali tieto opatrenia (§ 4 ods. 4):

  1. Sv. omše sa môžu konať len s výlučne sediacimi veriacimi do naplnenia 50% kapacity kostola (v našom prípade je to 150 veriacich. Sedenie môže byť buď v každom druhom rade alebo šachovnicovo (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti);
  2. Interiérové obrady krstu a sobáša (mimo sv. omše) sú limitované 1 osoba na 15 m2 (čiže v našom prípade 20 osôb) a je potrebné zachovať dvojmetrové rozostupy medzi osobami s výnimkou prípadu, keď to vzhľadom na povahu obradu nie je možné; v prípade pohrebu vonku dvojmetrové rozostupy;
  3. Prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) a dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola, kaplnky, Domu nádeje počas trvania celej sv. omše, či obradu krstu, sobáša a pohrebu (aj vonku) ;
  4. Osobám, ktoré majú nariadenú karanténu alebo vykazujú príznaky respiračného infekčného ochorenia, sa účasť na sv. omši, či obradoch zakazuje.
  5. Naďalej platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
  6. Chronicky chorých a rizikové skupiny žiadame, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Pre dôchodcov bude zavädená osobitná sv. omša v nedeľu o 8:00 hod. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

Biskupi opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.