Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 22 október 2017
Napísané: 22 október 2017
Návštevy: 1070

oznamy43

 • Dnes slávime Misijnú nedeľu a zároveň 91. Svetový deň misií. Nesie sa v duchu slov pápeža Františka: „Misie sú v srdci viery“. Tento deň vytvára zo všetkých farností sveta jednu veľkú rodinu a jej členovia si navzájom preukazujú skutky telesného milosrdenstva, hlavne v prospech chudobných bratov a sestier po celom svete. V dnešnú nedeľu je i zbierka na misie. Pán Boh zaplať za vaše milodary na misie.
 • Arcibiskupské gymnázium biskupa Pavla Jantauscha a Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury pozývajú žiakov a rodičov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, dňa 25. 10. 2017 (streda) od 8:00 do 14:00 hod. do nových priestorov na ulici Jána Hollého 9 v Trnave. Bližšie informácie o štúdiu na školách sú na výveskách.
 • V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 3:00 hod. letného času posúvame hodiny na 2:00 hod. stredoeurópskeho času.
 • Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou biskupov Slovenska. Zapojiť sa môžeme večer 2. novembra na Spomienku všetkých verných zosnulých zapálením sviečky za nenarodené deti a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. Tieto sviečky (plastovú – 1 euro, alebo sklenú – 4 eurá - odporúčaná cena) si môžete zakúpiť i za dobrovoľný príspevok tu v našom kostole budúcu nedeľu a celý nasledujúci týždeň pred i po sv. omšiach.
 • Keďže v prvopiatkovom týždni slávime sviatok všetkých svätých a pamiatku na všetkých verných zosnulých, spovedať chorých po domoch budem tento týždeň pondelok, stredu a piatok, vždy od 9:00 hod. V pondelok vo Valtašúre, v stredu vo Varašúre, Novej a školskej ulici a v piatok v Šúrovciach. Spovedať pred sviatkami a prvým piatkom v kostole budem pred sv. omšami, štvrtok od 17:00 a v pondelok a utorok od 16:00 a na prvý piatok od 16:00 hod.
 • Pozývam mládež na nácvik spevu v piatok večer o 17:30 na fare a na stretko po sv. omši.
 • Pozývam deti na stretko v sobotu o 17:00 na fare.

 

POBOŽNOSTI:
Nedeľa – o 14:00 modlitba sv. ruženca a litánií
Pondelok - o 17:10 Večeradlo s Pannou Máriou
Štvrtok - od 17:00 tichá adorácia do sv. omše
Piatok - adorácia v kaplnke kostola nebude

Citáty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Hore