Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Farské oznamy od 25. septembra do 01. októbra 2017

Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 30 september 2017
Napísané: 29 september 2017
Návštevy: 1153

oznamy 39

- Pozývame na účasť na sv. omši 30. 9. 2017 v Bratislave – Petržalke, v rámci ktorej,
bude vyhlásený za blahoslaveného Don Titus Zeman, kňaz – salezián a mučeník.
Z našej farnosti pôjde autobus. Cena je 5 eur. Prihlásiť sa môžete v sakristii
po sv. omšiach do piatka.


- Dnes je posledný deň modlitbového trojdnia modlitieb matiek a modlitieb otcov. O 18:00 hod.,
keďže litánie nebudú chválime Pána za všetko, čo robí v našich životoch.


- V piatok 29. 9., na sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, bude celodenná
adorácia od 9:00 do 17:00. Poprosím zapísať sa do zoznamu adorátorov v tento deň vzadu
pri katolíckych novinách.


- Od budúcej nedele spúšťame vynovenú internetovú stránku farnosti.
Adresa zostáva tá istá www.surovce.fara.sk.


- Aj v novom školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov
na Slovensku. Pomáha deťom osvojiť si kresťanský životný štýl. Rebrík môžete objednať deťom
alebo vnúčatám na internetovej stránke www.rebrik.sk alebo na tel. čísle: 02/20 44 52 53.


- Pozývam mládež na nácvik spevu v piatok večer o 17:30 na fare a na stretko po sv. omši.


- Pozývam deti na stretko v sobotu o 17:00 na fare.

POBOŽNOSTI:
Pondelok - o 17:10 Večeradlo s Pannou Máriou
Štvrtok - od 17:00 tichá adorácia do 17:50

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Hore