Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Farské oznamy od 29. novembra 2020 do 6. decembra 2020

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 28 november 2020
Napísané: 28 november 2020
Návštevy: 161

1. adventna B

- Dnes je jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré obetujete. Kto by chcel podporiť misie a misionárov, môže si zakúpiť vzadu v kostole čokoládku za príspevok 50 centov. Úprimné Pán Boh zaplať.

- Spovedať v kostole pred 1. piatkom budem v pondelok, utorok od 16:30 hod. a vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:30 hod.

- Aj v tomto roku pripravujeme farský kalendár. Termín predaja bude ešte upresnený vo farských oznamoch.

- Srdečne pozývam všetkých, ale najmä deti na rorátne sv. omše, ktoré budú v stredu 2., 9. a 16. decembra o 6:45 hod. Deti si môžu priniesť svoj lampáš, ktorý zapálený ponesú do kostola. Svetlo ako symbol Krista, ktorý je Svetlom sveta a prežiaruje každú tmu. Stretneme sa na fare o 6:40 hod.

- Vzadu na stolíku pri katolíckych novinách si môžete zakúpiť za cenu 5 eur brožúrku rozjímaní na adventné nedele od talianskeho kňaza dona Dolinda Ruotola. Prináša originálne a hlboké duchovné texty tohto výnimočného kňaza, božieho služobníka, ktoré sú v tomto období veľkým obohatením duchovného života. Je v nej i jeho životopis. Tohto kňaza môžeme poznať i cez novénu odovzdanosti, ktorú sa mnohí denne modlia. Je započatý proces jeho blahorečenia. Tento rok uplynulo od jeho smrti, teda narodenia sa pre nebo 50 rokov. Pán Boh zaplať.

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

POBOŽNOSTI:

Nedeľa – o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií

Pondelok – o 16:10 večeradlo s Pannou Máriou

Štvrtok – od 16:00 tichá adorácia do sv. omše

Piatok – prvopiatková pobožnosť po sv. omši a tichá adorácia do 19:00 hod.

- Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24 sa pre kostoly s účinnosťou od 16.11.2020 prijali tieto opatrenia (§ 4 ods. 4):

 1. Sv. omše sa môžu konať len s výlučne sediacimi veriacimi do naplnenia 50% kapacity kostola (v našom prípade je to 150 veriacich. Sedenie môže byť buď v každom druhom rade alebo šachovnicovo (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti);
 2. Interiérové obrady krstu a sobáša (mimo sv. omše) sú limitované 1 osoba na 15 m2 (čiže v našom prípade 20 osôb) a je potrebné zachovať dvojmetrové rozostupy medzi osobami s výnimkou prípadu, keď to vzhľadom na povahu obradu nie je možné; v prípade pohrebu vonku dvojmetrové rozostupy;
 3. Prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) a dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola, kaplnky, Domu nádeje počas trvania celej sv. omše, či obradu krstu, sobáša a pohrebu (aj vonku) ;
 4. Osobám, ktoré majú nariadenú karanténu alebo vykazujú príznaky respiračného infekčného ochorenia, sa účasť na sv. omši, či obradoch zakazuje.
 5. Naďalej platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
 6. Chronicky chorých a rizikové skupiny žiadame, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Pre dôchodcov bude zavädená osobitná sv. omša v nedeľu o 8:00 hod. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

Biskupi opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.

Sobota – o 7:30 pobožnosť na prvú sobotu a následne sv. omša

 

Citáty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Hore