Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Farské oznamy od 8. novembra 2020 do 15. novembra 2020

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 07 november 2020
Napísané: 07 november 2020
Návštevy: 163

32. nedeľa A

- Od poludnia 8. do polnoci 9. novembra (výročie posvaicky Lateránskej Baziliky) môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otčenáš a Verím v Boha.

- Milovaní bratia a sestry, kto by chcel prispieť na kostol a faru, nakoľko nemožno konať zbierku a zvyčajný zvonček v kostole, môže svoj milodar priniesť osobne na faru alebo poslať na účet farnosti číslo: SK05 0900 0000 0000 4553 5690. Úprimné Pán Boh zaplať.

Trnavská novéna 2020 bude prebiehať v obmedzenom režime, bez účasti verejnosti. Sväté omše sa od piatku 13. novembra do soboty 21. novembra budú sláviť iba predpoludním o 10:00 hodine a večer o 18:00 hodine, avšak bez účasti verejnosti. Mottom tohtoročnej novény je heslo pápeža sv. Jána Pavla II. „Totus tuus, Maria“. Celebrantmi a kazateľmi hlavných svätých omší o 18:00 hodine budú biskupi zo Slovenska a zo zahraničia. Keďže sa sväté omše budú sláviť bez osobnej účasti veriacich, Trnavská novéna 2020 sa stane prvou „iba“ mediálnou novénou v histórii vôbec. Všetci veriaci na Slovensku, ale i v zahraničí, budú môcť byť účastní na hlavných svätých omšiach iba cez televízne či rozhlasové prijímače. Priame prenosy z Trnavskej novény budú môcť sledovať naživo vďaka slovenskej katolíckej televízii LUX a počúvať naživo vďaka slovenskému katolíckemu rádiu LUMEN. Bazilika sv. Mikuláša bude počas tohtoročnej Trnavskej novény otvorená denne od 11:00 do 16:00 hodiny - s obmedzeniami - pre tých veriacich, ktorí sa prídu súkromne pomodliť k nohám Božej Matky do Trnavy, avšak bez toho, aby dochádzalo k zhromažďovaniu veriacich a k porušeniu prísnych hygienických opatrení.

- Úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary a starostlivosť o chrám, faru a ich okolie.

                Na Vás všetkých milovaní bratia a sestry, farníci v modlitbe mysliaci Marián Kolenčík, váš duchovný otec

Na základe Uznesenia Vlády SR a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. októbra 2020 je od 2. novembra 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

a)potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania).

b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020. 

- Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. Okrem kňaza môže na svätej omši byť ešte 5 osôb. Aby sa to dalo prakticky uskutočniť, túto možnosť bude mať rodina, na ktorej úmysel je sv. omša slúžená. Úctivo prosím tých, ktorí si dali odslúžiť sv. omšu, aby najneskôr jeden deň dopredu zatelefonovali na faru a dohodli si detaily. Na sväté omše sa nebude zozváňať, budú síce slúžené v obvyklom čase, ale nakoľko na nich bude menší počet osôb, je možné čas slávenia ľahko zmeniť. Na sv. omše sa bude vstupovať cez sakristiu 10 minút pred sv. omšou. Dezinfekcia rúk a správne nasadené rúško sú povinné. Sedí sa šachovnicovo.

- Kto by chcel vybaviť úradné záležitosti na farskom úrade, nahlásiť krst, sobáš, pohreb, úmysel sv. omše, dohodnúť individuálnu sv. spoveď, či nahlásiť zaopatrenie chorého sviatosťami, môže tak urobiť osobne (rúško a dezinfekcia rúk) alebo telefonicky na číslach 033/5595 257 alebo 0905 328 325, či mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.@Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Kostol bude otvorený k osobnej modlitbe a adorácií denne do 17:00 hod.

Možnosť získavať úplné odpustky v prospech zosnulých je predĺžená na celý mesiac november:

a) v ľubovoľný deň (len raz v mesiaci) podľa slobodného rozhodnutia veriaceho, ktorý nábožne navštívi chrám alebo kaplnku a pritom sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha;

b) v ktorékoľvek dni podľa slobodnej voľby veriaceho, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň v duchu sa pomodlí za zosnulých.

Pri oboch spôsoboch treba splniť aj všeobecné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca).

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov (napr. karanténne opatrenie alebo iné obmedzenie nariadené štátom v čase pandémie) nemôžu vychádzať z domu, môžu tieto odpustky získať tak, že pred obrazom Pána Ježiša a Panny Márie, obetujúc Bohu bolesti a útrapy života, sa pomodlia zbožné modlitby za zosnulých alebo vykonajú skutok milosrdenstva. Zároveň musia byť duchovne spojení s ostatnými veriacimi, zrieknuť sa akéhokoľvek hriechu a mať úmysel, čo najskôr, ako to bude možné, splniť aj všeobecné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca).

AKTUÁLNE USMERNENIA OD 2.11.2020

KRSTY, SOBÁŠE A POHREBY budú počas tejto mimoriadnej situácie bez sv. omše. Počet osôb v interiéri je limitovaný – 1 osoba na 15m2, teda v našom kostole je to 19 osôb + kňaz. V exteriéri treba dodržať dvojmetrové rozostupy. Na obrady krstu a sobáša sa vstupuje cez sakristiu najskôr 10 min. pred obradom. Dezinfekcia rúk a správne nasadené rúško (zakrývajúce nos i ústa) sú povinné. Sedí sa šachovnicovo.

Prosím sledujte našu farskú internetovú stránku alebo vývesku pred kostolom, kde budú uverejnené najnovšie informácie.

- Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na bohoslužbách v nedeľu a prikázané sviatky. Dišpenz platí od 1. októbra 2020, až do odvolania. Biskupi spolu s kňazmi prosia, aby veriaci, ktorí sú vo vyššej miere ohrození, nech uprednostnia sledovania bohoslužieb prostredníctvom médií či internetu. Ide najmä o ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď.

- Od 1. októbra 2020 až do odvolania prinesie TV LUX pre svojich divákov sväté omše v mimoriadnych časoch. Od pondelka do soboty ich bude vysielať o 7:00 a 18:30 hod., v nedeľu o 10:00 a 18:30 hod. V Šaštíne sa obnovujú večerné modlitby pred Oltárnou sviatosťou za odvrátenie epidémie na Slovensku i vo svete. TV LUX bude prinášať priame prenosy v utorky, štvrtky a nedele so začiatkom o 20:00 hod. Diváci RTVS si môžu pozrieť prenosy bohoslužieb v sobotu večer o 18:00 hod. na Trojke a v nedeľu dopoludnia na Dvojke. Rádio Lumen bude vysielať denne dve sv. omše, ráno o 8:30 hod. a večer o 18:00 hod.

- Vyzývame spolu s otcami biskupmi k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť všetko pre to, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá. Oceňujeme podporu a modlitby veriacich, vďaka ktorým je možné vo verejnom slávení bohoslužieb pokračovať. Pozývame vás, nech ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec koronakrízy. Len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!
                                                                          V modlitbe na Vás pamätajú a žehnajú Vám biskupi Slovenska.

123791543 160724775724930 5392782244421307008 o

FB IMG 1604041984693

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Hore