Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Farské oznamy od 30. novembra do 5. novembra 2017

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 28 október 2017
Napísané: 28 október 2017
Návštevy: 1058

oznamy44

 • V zbierke na misie sa spolu v našej farnosti vyzbieralo 640 eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 • V stredu 1. 11. slávime prikázaný sviatok, slávnosť Všetkých svätých. Sv. omše budú ako v nedeľu o 8:00 a 10:30 hod. Popoludní o 15:00 bude na cintoríne v Šúrovciach pobožnosť za všetkých verných zosnulých. Nezabudnime na duše našich zosnulých a pomôžme im z očistca do neba našou modlitbou a získaním úplných odpustkov!
 • Štvrtok 2. 11. slávime Spomienku na všetkých verných zosnulých. Sv. omše budú o 8:00 a 18:00 hod. Po rannej i večernej sv. omši bude spoločná modlitba za nenarodené deti pri pamätníku nenarodených detí vonku pred kostolom.
 • Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou biskupov Slovenska. Zapojiť sa môžeme večer 2. novembra na Spomienku všetkých verných zosnulých zapálením sviečky za nenarodené deti a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. Tieto sviečky (plastovú – 1 euro, alebo sklenú – 4 eurá - odporúčaná cena) si môžete zakúpiť i za dobrovoľný príspevok tu v našom kostole dnes a celý nasledujúci týždeň pred i po sv. omšiach.
 • Spovedať v tomto týždni budem pred sv. omšami v pondelok a utorok od 16:00, vo štvrtok od 17:00 a na prvý piatok od 16:00 hod.
 • Úprimné Pán Boh zaplať za upratovanie kostola všetkým, ktorí sa zapojili.
 • Pozývam mládež na nácvik spevu v piatok večer o 17:30 na fare a na stretko po sv. omši.
 • Pozývam deti na stretko v sobotu o 17:00 na fare.

 

POBOŽNOSTI:
Nedeľa – o 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií
Pondelok - o 17:10 Večeradlo s Pannou Máriou
Štvrtok - od 17:00 tichá adorácia do sv. omše za kňazské a rehoľné povolania
Piatok - po sv. omši prvopiatková pobožnosť a adorácia do 21:00
Sobota – o 8:00 modlitba rozjímavého sv. ruženca a následne sv. omša

Citáty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Hore