Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Farské oznamy od 16. do 22. októbra 2017

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 15 október 2017
Napísané: 14 október 2017
Návštevy: 1163

oznamy42

 • Prežívame mesiac október, ktorý je mesiacom sv. ruženca. Preto v tomto mesiaci pozývam zvlášť modliť sa sv. ruženec spoločne doma i tu v kostole. Začíname sa modliť spoločne vždy 40 min. pred sv. omšou. V tento mesiac je možné pri spoločnej modlitbe doma, v kostole, v kaplnke, rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení sv. ruženca získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. Aj v tomto roku by som chcel pozvať k tejto modlitbe deti našej farnosti vždy v stredu a v piatok od 17:15. V tieto dni nebudem spovedať pred sv. omšou.
 • V nedeľu 22. 10. slávime Misijnú nedeľu a zároveň 91. Svetový deň misií. Bude sa niesť v duchu slov pápeža Františka: „Misie sú v srdci viery“. Tento deň vytvára zo všetkých farností sveta jednu veľkú rodinu a jej členovia si navzájom preukazujú skutky telesného milosrdenstva, hlavne v prospech chudobných bratov a sestier po celom svete. V túto nedeľu bude i zbierka na misie. Vopred Pán Boh zaplať za vaše milodary na misie.
 • V stredu 18. 10. sa po celom svete bude konať iniciatíva Milión detí sa modlí sv. ruženec. Do tejto iniciatívy sa zapojí aj naša farnosť, preto pozývam deti na modlitbu sv. ruženca v stredu 18. 10. o 17:00 v kostole, kde sa budeme spolu modliť za pokoj a jednotu vo svete a zasvätíme sa Panne Márii. Rodičia i starí rodičia povzbuďte deti k tejto modlitbe v tento deň.
 • Srdečne Vás všetkých dnes popoludní o 15:00 pozývame na prezentácia o živote a pôsobení Mons. Františka Revesa, v KD Šúrovce, kde bude možné zakúpiť si i knihu o jeho živote a pôsobení vo svete. Cena je 14 eur.
 • Pozývam mládež na nácvik spevu v piatok večer o 17:30 na fare a na stretko po sv. omši.
 • Pozývam deti na stretko v sobotu o 17:00 na fare.

 


POBOŽNOSTI:
Pondelok - o 17:10 Večeradlo s Pannou Máriou
Štvrtok - od 17:00 tichá adorácia do sv. omše
Piatok - adorácia v kaplnke v kostole od 8:00 do 12:00

 

Citáty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Hore