Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Farské oznamy od 02. do 08. októbra 2017

Napísal: Marián Kolenčík
Ostatná aktualizácia: 01 október 2017
Napísané: 01 október 2017
Návštevy: 1292

oznamy40

- Od dnešnej nedele spúšťame vynovenú internetovú stránku farnosti. Adresa zostáva tá istá www.surovce.fara.sk.

- Aj v novom školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Pomáha deťom osvojiť si kresťanský životný štýl. Rebrík môžete objednať deťom alebo vnúčatám na internetovej stránke www.rebrik.sk alebo na tel. čísle: 02/20 44 52 53.

- Spovedať pred prvým piatkom budem v pondelok a utorok od 17:00 a v stredu, štvrtok a piatok od 16:00. Chorých v domácnostiach budem spovedať od 9:00 v pondelok vo Valtašúre, stredu vo Varašúre, Novej a Školskej ulici a v piatok v Šúrovciach.

- Prežívame mesiac október, ktorý je mesiacom sv. ruženca. Preto v tomto mesiaci pozývam zvlášť modliť sa sv. ruženec spoločne doma i tu v kostole. Začíname sa modliť spoločne vždy 40 min. pred sv. omšou. V tento mesiac je možné pri spoločnej modlitbe sv. ruženca doma, v kostole, v kaplnke, rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. Aj v tomto roku by som chcel pozvať k tejto modlitbe deti našej farnosti od budúceho týždňa, keďže tento je prvopiatkový, vždy v stredu a piatok od 17:15. V tieto dni nebudem spovedať pred sv. omšou.

- Srdečne Vás v mene obecného úradu Šúrovce a farnosti Šúrovce pozývame na slávnosť odhalenia pamätnej tabule pri príležitosti 20. výr. úmrtia Mons. Františka Revesa, SDB nášho rodáka, ktorá sa bude konať v nedeľu 15. 10. 2017 v Šúrovciach v kaplnke sv. Jozefa v miestnej časti Varov Šúr. Program: 10:00 slávnostná sv. omša, 15:00 prezentácia o živote a pôsobení Mons. Františka Revesa, SDB v Kultúrnom dome Šúrovce, na ktorú všetkých farníkov i obyvateľov srdečne pozývame.

- V stredu 4. 10. 2017 o 19:00 sa na fare uskutoční zasadanie farskej a ekonomickej rady farnosti.

- Dnes o 14:00 sa v KD uskutoční festival malých dychových hudieb. Srdečne pozývame.
- Pozývam mládež na nácvik spevu v piatok večer o 17:30 na fare.
- Pozývam deti na stretko v sobotu o 17:00 na fare.

POBOŽNOSTI:
Nedeľa – 15:00 modlitba sv. ruženca a litánií
Pondelok - o 17:10 Večeradlo s Pannou Máriou
Štvrtok - od 17:00 tichá adorácia do 17:50 za nové kňazské a rehoľné povolania
Piatok - prvopiatková pobožnosť + adorácia do 21:00
Sobota – o 8:00 modlitba rozjímavého sv. ruženca a následne sv. omša

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Hore