Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

Ako dlho po prijímaní je v Eucharistii prítomný Kristus?

Napísal: Peter Halán
Ostatná aktualizácia: 09 júl 2019
Napísané: 09 júl 2019
Návštevy: 745

Ako dlho po prijímaní je v Eucharistii prítomný Kristus?

 

Najväčší poklad Katolíckej cirkvi je Eucharistia – Ježiš ukrytý pod spôsobmi chleba a vína. Veríme, že tak, ako sa píše v Katechizme, V Najsvätejšej sviatosti Eucharistie je obsiahnuté „opravdivo, skutočne a podstatne telo a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista, a teda celý Kristus“. (KKC 1374) 

Navyše, táto skutočná prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí hneď ako ju príjmeme. Katechizmus ďalej vysvetľuje: „Kristova eucharistická prítomnosť sa začína vo chvíli konsekrácie a trvá, kým jestvujú eucharistické spôsoby.” (KKC 1377)

Čo sa deje, keď do úst príjmeme Eucharistiu? Ako dlho v nás Kristus zotrváva? 

Existuje príbeh zo života svätého Filipa Neriho, ktorý môže pomôcť zodpovedať túto otázku. 

Raz, keď celebroval omšu, prijal jeden muž Eucharistiu a hneď z kostola odišiel. Zdalo sa preto, že muž nemá vnímavosť pre Krista, ktorého prijal, a tak sa Philip Neri rozhodol využiť túto príležitosť na poučenie. Poslal dvoch miništrantov so zapálenými sviečkami, aby muža nasledovali mimo kostola. Po chvíľke kráčania ulicami Ríma sa muž otočil, aby videl, či ho miništranti naozaj stále nasledujú. Zmätený muž sa vrátil do kostola a spýtal sa kňaza, prečo za ním poslal miništrantov. Svätý Filip Neri odpovedal: „Musíme  Pánovi, ktorý je vo vás, prejaviť náležitú úctu. Keďže ste ho odmietli adorovať, poslal som dvoch miništrantov, aby vás v tom zastúpili.” Muž bol ohromený takouto reakciou a rozhodol sa, že si bude v budúcnosti viac uvedomovať Božiu prítomnosť.

Všeobecne sa predpokladá, že eucharistické spôsoby chleba zostávajú v tele asi 15 minút po prijatí. Je to založené na jednoduchej biológii a reflektuje vyhlásenie v Katechizme, že prítomnosť Krista „trvá tak dlho, kým jestvujú eucharistické spôsoby“.

To je dôvod, prečo mnohí svätí odporučili využiť 15 minút modlitby po prijatí Eucharistie na modlitbu vďaky. To umožňuje duši vychutnať si Božiu prítomnosť a byť s Ježišom „od srdca k srdcu”.

V našom svete je často ťažké zostať v kostole aj dlhšie po omši, ale to neznamená, že sa nemôžeme pomodliť aspoň krátku modlitbu vďakyvzdania. Hlavným bodom je, že musíme pamätať na Ježišovu prítomnosť v Eucharistii, ktorá zostáva s nami niekoľko minút a predstavuje pre nás osobitný čas, kedy môžeme dôverne hovoriť s naším Pánom a môžeme cítiť v nás jeho lásku.

Ak jedného dňa zabudnete adorovať, nebuďte prekvapení, ak váš farár pošle miništrantov, aby vás nasledovali k autu, keď opustíte omšu priskoro!

https://aleteia.org/2017/05/17/how-long-is-jesus-present-in-the-eucharist-after-weve-received-communion/ 

preklad: Diana Hricová

Zdroj fotografie: www.pexels.com

Prevzaté: https://zastolom.sk/ako-dlho-po-prijimani-je-v-eucharistii-pritomny-kristus/

 

 

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Hore