Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela

Vitajte na webe farnosti Šúrovce

Naša farnosť svoju novú heraldickú identitu

Nový erb, zástava, vlajka, pečať

Počas slávnosti patróna farnosti, sv. Michala Archanjela, boli tieto nové prvky požehnané.
Modlitbu a prosbu o požehnanie predniesol nový farský administrátor, Vdp. Marián Kolenčík.

MSGR. FRANTIŠEK REVES

V Šúrovciach si pripomenuli pápežského preláta Msgr. Františka Revesa

Spomienková výročná slávnosť na nášho rodáka sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

Kaplnky vo farnosti

Kaplnka sv. Jozefa z roku 1884
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1869
Kaplnka Božského Srdca

V Šúrovciach pripomenuli pápežského preláta Mons. Františka Revesa + pridaná reportáž MTT

Napísal: Andrej Macho
Ostatná aktualizácia: 30 december 2017
Napísané: 21 október 2017
Návštevy: 1889

reves vyrocie

V nedeľu 15. októbra 2017 sa v Šúrovciach konala slávnosť pri príležitosti 20. výročia úmrtia Mons. Františka Revesa, katolíckeho kňaza, papežského preláta, profesora, redaktora, prekladateľa a misionára Slovákov vo Francúzsku. Slávnosť sa konala pod záštitou Obecného úradu Šúrovce, Farského úradu Šúrovce a Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku.

 

 

 

 

 

František Reves sa narodil 2. mája 1911 vo Varovom Šúre (dnes Šúrovce v okrese Trnava) a na začiatku 50. rokov 20. storočia sa zapojil do ilegálnej činnosti a organizovania nebezpečných výprav bohoslovcov, kňazov, ale aj laikov cez strážené hranice do slobodného sveta. S Františkom Revesom spolupracovali saleziáni blahoslavený Titus Zeman, Ernest Macák a Štefan Fabera. František Reves, hrdinský odporca komunistickej totality, pomohol utiecť vyše 100 ľuďom, z toho bolo 80 duchovných. Sám emigroval v apríli 1952 a od roku 1959 až do svojej smrti 19. júna 1997 pôsobil ako misionár na Slovenskej katolíckej misii vo Francúzsku.

Slávnostnú svätú omšu celebroval a v kázni sa veriacim prihovoril rektor Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku Mons. Imrich Tóth, koncelebrovali miestny farár Marián Kolenčík, Mons. Miloslav Mrva, František Sočufka SJ a dvaja saleziánski spolubratia. Svätá omša sa konala na priestranstve pred Kaplnkou sv. Jozefa vo Varovom Šúre, kde svoju primičnú svätú omšu v roku 1942 slúžil aj František Reves.

Po svätej omši Mons. Imrich Tóth na kaplnke posvätil pamätnú tabuľu venovanú Františkovi Revesovi a spolu so starostkou obce Šúrovce Žanetou Gogolovou ju slávnostne odhalili. K prítomným sa pri tejto príležitosti prihovoril aj člen Slovenského ústavu v Ríme Dr. Jozef M. Rydlo. V poobedňajších hodinách sa v miestnom kultúrnom dome konala prezentácia knihy Živého ma nedostanete! Spomienky Františka Revesa, ktorú pripravil Mons. Imrich Tóth a ktorá sa stretla s veľkým záujmom.

“Medzi pozvanými hosťami na slávnosti nechýbali žijúci rodinní príslušníci Františka Revesa a delegácia Slovákov z Francúzska zo Slovenskej katolíckej misie. Vďační Šúrovčania a krajania si dôstojným spôsobom uctili osobnosť svojho významného rodáka a prispeli tak k prehlbovaniu svojich národných a kresťanských tradícií a zachovaniu živej a pravdivej historickej pamäte národa,” informoval Mons. Imrich Tóth.

 Fotogaléria: http://surovce.fara.sk/fotogaleria

Od 13. minúty je záznam zo spomienkovej slávnosti na Mons. Františka Revesa: ">

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Hore